Hội Sinh viên Cựu học sinh THPT Châu Văn Liêm – mong muốn mang đến cho các bạn nhiều cơ hội tìm kiếm Học bổng

Hội Sinh viên cựu Học sinh THPT Châu Văn Liêm An Giang Với mong muốn mang những kinh nghiệm đi trước của mình, giúp đỡ các bạn học sinh có nhu cầu tìm kiếm các quỹ học bổng.

CÁCH SĂN HỌC BỔNG – ANH TRẦN THANH PHONG

VietSeeds Foundation Được thành lập từ năm 2011, VietSeeds đã chung tay hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có nghị lực, nổ lực để chinh phục tri thức, can đảm vượt qua những khó khăn để bước đến ước mơ của mình.

QUỸ HỌC BỔNG VIETSEEDS – BẠN NGUYỄN NHỰT HÀO

VietSeeds Foundation Được thành lập từ năm 2011, VietSeeds đã chung tay hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có nghị lực, nổ lực để chinh phục tri thức, can đảm vượt qua những khó khăn để bước đến ước mơ của mình.

THÀNH VIÊN QŨY HỌC BỔNG VIETSEEDS

TRẦN THANH PHONG
VietSeeds

Phạm ngọc dự
VietSeeds

Nguyễn nhựt hào
VIETSEEDS